Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Corona en tijdelijke werkloosheid omwille van annulatie paasvakantieactiviteiten

Lees hier wat je moet doen als je geconfronteerd wordt met technische werkloosheid door corona voor de opvang van een kind omwille van de annulatie van de paasvakantieactiviteiten in onze gemeente.

Inleiding

Door de stijgende coronacijfers heeft het Overlegcomité op 19 en 24 maart 2021 maatregelen genomen om het aantal besmettingen te beperken.

Zo zijn jeugdactiviteiten (voor jongeren tot en met 18 jaar) maar mogelijk voor maximum 10 personen, zonder overnachting. Als gevolg hiervan werden de sport- en jeugdkampen in Erpe-Mere afgelast.

Volledig of gedeeltelijk geannuleerde opvang in de paasvakantie

De werknemer die, als gevolg van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband, tijdens de paasvakantie een minderjarig kind dat met hem samenwoont zelf moet opvangen, kan voor de dagen waarop hij instaat voor de opvang van het kind recht hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

De werknemer kan enkel gebruik maken van dit recht indien het kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven was voor het kamp of voor de georganiseerde buitenschoolse opvang.

Dit recht kan voor éénzelfde periode slechts worden toegekend aan één enkele persoon die effectief samenwoont met het kind gedurende de gemelde periode.

Attest annulatie inschrijving vakantiekamp

Gemeente Erpe-Mere zal alle ouders van wie het kind voor 18 maart 2021 ingeschreven was voor een speelweek, het creakamp, de avonturenweek of Tweeper-mini een attest annulatie inschrijving vakantiekamp bezorgen waarmee de tijdelijke werkloosheid bij de werkgever aangevraagd kan worden. Dit attest moet nog door de RVA gepubliceerd worden, waarna we dit kunnen aanpassen en aan alle ouders bezorgen. In afwachting van dit attest kan de werknemer wel al de werkgever op de hoogte brengen dat hij/zij van deze regeling gebruik zal maken.

Meer info over het aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de opvang van een kind omwille van de annulatie van een paasvakantiekamp kan je terugvinden op de website van de RVA.

Gepubliceerd op  di 30 mrt 2021