Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Conformiteitsonderzoeken in stijgende lijn

Sinds 2018 moet elke huurwoning in Erpe-Mere van 70 jaar en ouder beschikken over een geldig conformiteitsattest. Vanaf 1 januari 2021 is het conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen van 50 jaar en ouder.

Het onderzoek

Een conformiteitsattest wordt afgeleverd als uit een conformiteitsonderzoek blijkt dat de woning conform is.

De laatste drie jaar stijgt het aantal conformiteitsonderzoeken. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel onderzoeken door de huisvestingsambtenaar van de gemeente Erpe-Mere en hoeveel door de woningcontroleur van SOLVA werden uitgevoerd.

                   2019                   2020                   2021
  Erpe-Mere      SOLVA   Erpe-Mere      SOLVA    Erpe-Mere     SOLVA
       27         -         85        10        50         5

Van onderzoek tot attest

Een eerste conformiteitsonderzoek leidt niet altijd onmiddellijk tot een conformiteitsattest. Een woning die niet conform is ontvangt een verslag met een opsomming van de gebreken en de eigenaar kan contact opnemen met de huisvestingsambtenaar voor begeleiding om de woning in orde te brengen.

Woning niet conform?

Conformiteitsonderzoeken kunnen ook leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring.

Een uithuiszetting wordt niet opgelegd in het besluit ongeschikt en/of onbewoonbaar, aangezien we de huurders niet onmiddellijk kunnen herhuisvesten in de gemeente. Wel worden de huurders aangemoedigd om zo snel mogelijk een nieuwe woning te zoeken. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op het sociaal huis.

Geldigheid

De gemeente Erpe-Mere legde een beperking van de geldigheid van het conformiteitsattest op. Voor een woning met gebreken die betrekking hebben op vochtschade of 4 gebreken van categorie I wordt het conformiteitsattest beperkt tot 5 jaar.

Als een woning van 50 jaar of ouder verhuurd wordt zonder geldig conformiteitsattest dan wordt een GAS-boete opgelegd. Vanaf 1 januari 2022 kan deze GAS-boete van 350 euro jaarlijks opgelegd worden.

Erpe-Mere in cijfers

  • In 2019 werden 5 woningen in orde gebracht na begeleiding van de gemeente, in 2020 waren dit er 13 en in 2021 zijn dit er voorlopig 20.
  • In totaal werden 8 woningen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. De woningen staan op de inventaris ongeschikt en/of onbewoonbare woningen/gebouwen van Wonen Vlaanderen.
  • In totaal werden sinds de verplichting van het conformiteitsattest 33 attesten met beperkte geldigheidsduur afgeleverd.
  • Momenteel zijn er nog drie woningen bewoond terwijl ze een besluit ongeschikt en/of onbewoonbaar kregen. Indien er geen verdere stappen wordt gezet dan kan de wooninspectie ingeschakeld worden.

Wat te doen bij klachten?

Huurders die klachten hebben over hun huurwoning kunnen steeds contact opnemen met het woonloket van de gemeente via woonloket@erpe-mere.be of 053/60 34 46.

Gepubliceerd op  wo 15 dec 2021