Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Conformiteitsattest voor huurwoningen

Wil je zeker weten dat je een geschikte woning huurt?  Wil je als eigenaar een positief signaal geven dat je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen? Wil je duidelijkheid over het aantal bewoners waarvoor de woning geschikt is? Het conformiteitsattest zorgt hiervoor!

Een conformiteitsattest wordt uitgereikt wanneer je woning veilig en gezond is en voorzien is van basiscomfort. Net zoals een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder én verhuurder. Op de website www.wonenvlaanderen.be, onder de rubriek “woningkwaliteit”, kan je nagaan aan welke woningkwaliteitsnormen een woning moet voldoen.

Wat wordt er precies gecontroleerd?

Er wordt gekeken of de basisnutsvoorzieningen aanwezig zijn en goed functioneren, of er voldoende licht en verluchting is, of er gebreken zijn of onveilige situaties en hoe groot de leefruimtes zijn. Enkel objectief waarneembare gebreken worden beoordeeld.
Hoe een woning werd ingericht en of deze luxueus of eerder basic is, heeft geen belang.  

Een conformiteitsattest is 10 jaar geldig. Vertoont de woning gebreken die betrekking hebben op vochtschade of heeft de woning 4 gebreken van categorie I dan wordt het conformiteitsattest beperkt tot 5 jaar.
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt beperkt tot en met 31 december 2022 indien de woning niet voldoet aan de dubbelglasverplichting.

Wat als de woning niet in orde is?

Worden er gebreken van categorie II en III vastgesteld, dan kan er geen conformiteitsattest worden uitgereikt. Er wordt dan samengezeten met de eigenaar over hoe de gebreken kunnen worden weggewerkt. Wordt er niets ondernomen dan kan de burgemeester de woning ongeschikt of, in zeer ernstige gevallen, onbewoonbaar verklaren.

Hoe aanvragen

Verhuurders kunnen via het E-loket een gratis woningonderzoek aanvragen bij de gemeente. De gemeentelijke woningcontroleur komt ter plaatse en stelt een technische verslag op. Binnen de 60 dagen oordeelt de burgemeester aan de hand van dit verslag of een conformiteitsattest kan worden uitgereikt. Huurders die vragen hebben over de kwaliteit van hun woning kunnen contact opnemen met de huisvestingsambtenaar op het nummer 053/60 34 46 of via woonloket@erpe-mere.be.

Prijs

Er wordt in Erpe-Mere geen vergoeding gevraagd voor een conformiteitsattest.

Regelgeving

Sinds 1 januari 2018 moet iedere verhuurder van een woning van 70 jaar en ouder bij een nieuwe verhuring een geldig conformiteitsattest voorleggen.

Vanaf 1 januari 2021 is het conformiteitsattest verplicht bij nieuwe verhuringen van woningen van 50 jaar en ouder. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd. Tegen 2026 geldt de verplichting voor alle huurwoningen ouder dan 20 jaar.

Reglement conformiteitsattest

  • Datum beslissing gemeenteraad: 06/09/2017
  • Datum bekendmaking: 11/09/2017

Beperkte geldigheid 2020

  • Datum beslissing gemeenteraad: 15/12/2020
  • Datum bekendmaking: 21/12/2020

Aanpassing reglement 2020

  • Datum beslissing gemeenteraad: 15/12/2020
  • Datum bekendmaking: 21/12/2020