Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Bodemverontreiniging omgeving Steenstraat

Kennisgeving aanpak historische bodemverontreiniging afkomstig van de voormalige droogkuislocatie gelegen aan de Steenstraat 101 in Erpe-Mere.

Een aantal maanden geleden hebben de bewoners en eigenaars van een aantal buurtpercelen gelegen aan de Steenstraat, Bocht, Dreef, Kerkveldstraat, Kleine Steenstraat, Nieuwstraat, Cauwenbergstraat en Nijverheidsstraat een bodemattest ontvangen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

In overeenstemming met de regelgeving werd in het verleden een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uitgevoerd op de gronden van de bovengenoemde voormalige droogkuislocatie. Uit dit OBO bleek dat er een historische bodemverontreiniging met solventen, met name met tetrachlooretheen (afgekort tetra of PER), aanwezig is op het terrein. PER is een solvent dat in het droogkuisproces werd gebruikt. Deze bodemverontreiniging dateert van lang geleden.

Een sanering van de kernzone is nodig om verdere verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan. Behalve ter hoogte van de voormalige droogkuislocatie bevindt de kernzone van de verontreiniging zich voornamelijk op grote diepte (vanaf ca. 8 m diepte). Voor de aanpak van de bodemverontreiniging op deze diepte zullen injectie of onttrekkingsfilters, voornamelijk ter hoogte van het openbaar domein, geplaatst worden. Waar technisch mogelijk kunnen eveneens filters op verspreidingspercelen geplaatst worden, en dit telkens in overleg met de betrokken eigenaars, bewoners en gebruikers.

De volgende stap is de opmaak van een bodemsaneringsproject (BSP). Het BSP bevat een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren bodemsaneringswerken. Verschillende saneringstechnieken zullen tegen elkaar afgewogen worden waarna de technisch en economisch meest haalbare techniek wordt geselecteerd. Het BSP wordt verwacht binnen een jaar na overname van de overeenkomst met VLABOTEX.

De OVAM zal de eigenaars en gebruikers van gronden waarop werkzaamheden noodzakelijk zijn op de hoogte brengen van het feit dat een volledig en ontvankelijk BSP is ingediend. Vervolgens start het openbaar onderzoek en kan dit BSP worden ingekeken bij de gemeente. Je krijgt dan de mogelijkheid om eventuele bezwaren of opmerkingen aan de OVAM mee te delen.

Het lokaal bestuur organiseerde op 20 februari 2024 een infovergadering. Tijdens deze vergadering  hebben  de contactpersonen van VLABOTEX vzw en OVAM dit dossier verder toegelicht.

In bijlage kan je de presentaties van VLABOTEX vzw en OVAM raadplegen.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met VLABOTEX vzw op tel. 056 74 52 70 of met Sam Fonteyne van de OVAM (contactpersoon voor VLABOTEX-dossiers) op tel. 015 28 43 76.

Blootstelling aan tetrachloorethyleen (PER) kan gebeuren door inademing, oraal en via contact met de huid en tast onder andere lever, nieren en het zenuwstelstel aan. Voor de inschatting van een potentieel gezondheidseffect is het steeds belangrijk de mate van blootstelling in acht te nemen (welke concentratie en welke blootstellingsduur). Binnen de specifieke context van de historische bodemverontreiniging afkomstig van de voormalige droogkuislocatie Okapi, verwijzen we naar de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek zoals uitgebreid toegelicht op de infovergadering van 20/02/2024. Uit dit onderzoek blijkt dat voor de percelen in de 'pluimzone' de verontreiniging zich bevindt in het grondwater op grote diepte. Dit betekent dat er weinig risico is op blootstelling aan de stof. Indien de specifieke gebruiksadviezen zoals gecommuniceerd op de bodemattesten van OVAM worden gerespecteerd, kan men inschatten dat de impact op de gezondheid in deze context verwaarloosbaar is.

Heb je aanvullende vragen over gezondheid?

Evelien Muylaert, medisch milieukundige bij Logo Dender vzw
0456 32 97 15
evelien.muylaert@logodender.be
Burchtstraat 10 bus 17, 9300 Aalst

Tim De Winter, medisch milieudeskundige Departement Zorg
09 276 13 72
tim.dewinter@vlaanderen.be 

Gepubliceerd op  vr 08 mrt 2024