Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Bekendmaking zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst

Uiterlijk de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moet de algemeen directeur bekend maken hoeveel zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten en/of groepen van lijsten.

Op 1 januari gaat het nieuwe decreet lokaal bestuur in. Dat betekent onder andere dat de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad nu samenvallen. Ook het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vallen samen. Voor enkele specifieke bevoegdheden wordt een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht.

Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft in de raad voor maatschappelijk welzijn (conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur).

Dit is het resultaat voor Erpe-Mere op basis van de zetelverdeling volgens de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en rekening houdend met de lijstverbinding van N-VA en LEF en STERK! en Open Vld:

Lijst Zetels in de OCMW-raad Zetels in het BCSD
CD&V 12 4
lijstverbinding N-VA en LEF 6 2
Vlaams Belang 3 1
sp.a-Groen 2 0
lijstverbinding STERK! en Open Vld 2 1
totaal: 25 8

Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.

Gepubliceerd op  vr 14 dec 2018