Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Bekendmaking van openbaar onderzoek

Wijziging van buurtweg nr. 40 – Sprinkel te Aaigem.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat overeenkomstig de eis van de voorschriften voor het verplaatsen en wijzigen van voetwegen een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het wijzigen van buurtweg nr. 40 - Sprinkel in de deelgemeente Aaigem, vanaf de datum van opening zijnde 7 september 2020 tot de datum van de sluiting van het onderzoek op 7 oktober 2020.

Het dossier ligt vanaf 7 september 2020 tot 7 oktober 2020 ter inzage van het publiek in het administratief centrum ‘Steenberg’, Oudenaardsesteenweg 458 te 9420 Erpe-Mere op de dienst openbare werken. Gelieve hiervoor een afspraak te maken.

De personen die opmerkingen wensen te maken kunnen gedurende de termijn van het onderzoek hun bezwaren per aangetekend schrijven indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Oudenaardsesteenweg 458 te 9420 Erpe-Mere vóór het einde van de termijn van het openbaar onderzoek hetzij uiterlijk op 7 oktober 2020.

Gepubliceerd op  do 03 sep 2020