Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Asbestinzameling aan huis

Asbest werd in het verleden gebruikt voor heel wat toepassingen in en rond woningen, zoals golfplaten, leien, plantenbakken, ... Omdat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is, is het belangrijk dat dit materiaal op een veilige manier verwijderd, ingezameld en verwerkt wordt. Daarom zamelt ILvA vanaf 13 juni 2022 hechtgebonden asbest ook aan huis in. 

Elk gezin heeft per kalenderjaar recht op 1 inzameling aan huis van hechtgebonden asbest. Je moet hiervoor  plaatzakken en/of kuubzakken (bigbags) aankopen bij ILvA, die je kan vullen met hechtgebonden asbest. ILvA komt die gevulde zakken aan huis ophalen. Je mag maximaal 5 asbestzakken aankopen en aanbieden tijdens de inzameling.

Een plaatzak of kuubzak kost 30 euro per stuk. In die prijs is de asbestzak, de inzameling en de verwerking van je hechtgebonden asbest inbegrepen. Bij elke bestelling krijg je ook twee gratis sets persoonlijke beschermingsmiddelen en een folder over het veilig verwijderen van hechtgebonden asbest. Je kan de zakken bestellen via je Mijn ILvA account (www.ilva.be).

Op het recyclagepark is er rond asbest niets veranderd. Je kan er dus nog steeds terecht met hechtgebonden asbest op dinsdag en donderdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur op de geopende parken, op voorwaarde dat het verpakt is.