Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Asbest in huis: denk aan je gezondheid!

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico's. Wanneer je met asbest omgaat is het belangrijk dat je dit op een veilige manier doet!

Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico's van asbest: asbestvezels die worden ingeademd kunnen asbestose en kanker veroorzaken.

In woningen van 20 jaar of ouder is de kans groot dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is. We denken meestal aan dakleien of golfplaten maar in bijvoorbeeld vensterdorpels, plaasterisolatie of vloertegels kan ook asbest zitten. Dit hoeft echter geen reden tot paniek te zijn. Asbesthoudend materiaal dat in goede staat is, mag gewoon blijven zitten. Omwille van het gezondheidsrisico is het wel verboden om een asbestdak of -gevel te ontmossen of te reinigen (hogedrukreiniging, afborstelen, schuren…). Ook zonnepanelen of een overzetdak op een asbestdak plaatsen mag niet. Omdat je zonder dakgoot het risico verhoogt in de afdruipzones plaats je best een degelijke regenafvoer. Wanneer je de dakgoot reinigt moet je het (blad)afval en slib eerst bevochtigen om de eventuele asbestvezels te fixeren. Het bladafval mag niet bij het groenafval maar moet je in een plastic zak bij het restafval gooien. Gebruik zeker geen regenwater van een asbestdak voor de wasmachine. Regenwater van een asbestdak gebruiken voor de besproeiing van de tuin wordt afgeraden.  

Uit onderzoek blijkt dat asbestcementdaken en -gevels in Vlaanderen al sterk tot zeer sterk verweerd zijn en dat asbestvezels hierdoor los komen te liggen. Het asbesthoudend materiaal vervangen is in dat geval altijd de beste oplossing.

Asbest veilig verwijderen
Wanneer je asbest gaat verwijderen is het belangrijk voor de gezondheid van jezelf en je gezin én die van omwonenden dat je dit op een veilige manier doet!  Zitten de asbestvezels vast in het materiaal (“hechtgebonden toepassingen”) zoals bij golfplaten of leien, en is dit materiaal in goede staat dan mag je dit als particulier zelf verwijderen. Neem wel de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren.
 • Demonteer de asbestelementen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken) en probeer niet te breken.
 • Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer).
 • Gooi asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond (bv. via een hoogtewerker).
 • Gebruik een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en zorg dat dit goed aansluit.
 • Gebruik een wegwerpoverall, doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.
 • Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact (liefst buitenshuis) en pas je verpakking aan de grootte van de stukken aan.
 • Verpak het asbestafval en dek het zo snel mogelijk af. Daarvoor bestaan er afsluitbare (bouwpuin)zakken, speciale asbestbags (1 m³ of platenzak) of containers met bigbag.
 • Voer zo snel mogelijk af. Elk gezin kan jaarlijks tot 200 kg cementgebonden asbest gratis naar het recyclagepark brengen. Je riskeert vervolging wanneer je asbestafval in de natuur achterlaat, laat rondslingeren of hergebruikt.
 • Asbest binnenshuis: maak achteraf alles schoon met water en gooi gebruikte dweilen of doeken en de wegwerpoverall nadien verpakt mee weg met het asbestafval. Verlucht goed.
 • Asbest buitenshuis: Sluit ramen en deuren. Schakel het ventilatiesysteem uit.

Niet-hechtgebonden toepassingen, zoals gespoten asbestvezels op muren of plafonds of asbestisolatie rond buizen, moeten verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar. Ook voor sterk beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen hechtgebonden toepassingen is dit aangewezen. 

Meer informatie kan je vinden op www.asbestinfo.be of via het gratis nummer 1700. Je kan ook terecht bij het Woonloket in het gemeentehuis, op 053 60 34 44 of via woonloket@erpe-mere.be.

Gepubliceerd op  ma 24 jul 2017