Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Algemene bezoekregeling voor alle woonzorgcentra Erpe-Mere

Vanaf 18 mei 2020 biedt de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse Taskforce COVID-19 de mogelijkheid tot het inrichten van bezoekrecht in de woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen die infrastructureel gelinkt zijn aan een WZC. In Erpe-Mere zal dit in de drie woonzorgcentra plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden, op basis van de richtlijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook de alleenstaande assistentiewoningen zullen deze afspraken volgen. Hiertoe werd een besluit van de burgemeester genomen voor: De Kimmer, De Ster, D’hoeve en Ter Velden.

De woonzorgcentra stellen maximaal de gezondheid van alle bewoners, personeelsleden en bezoekers voorop. Elk woonzorgcentrum kan ten allen tijde de bezoekvoorwaarden aanpassen of intrekken indien er een risico bestaat voor de gehele organisatie (bv. een uitbraak, personeelstekort, logistieke problemen). Ook kan er voor bepaalde bewoners een afwijkende regeling van toepassing zijn. Elk woonzorgcentrum staat in voor de eigen bezoekregeling, steeds rekening houdend met de beschikbaarheid van personeel, een eventuele uitbraak van het virus, en infrastructuur.

Er zijn enkele basisregels die in elk woonzorgcentrum gelden en zullen toegepast worden, deze werden bepaald in onderling overleg met de gemeente en de woonzorgcentra. Bezoek zal beperkt worden toegelaten ten vroegste vanaf 18 mei, of een zelf te bepalen latere datum per woonzorgcentrum, rekening houdende met volgende algemene principes:

  • Zowel de bezoekers als de bewoners respecteren maximaal de social distancing van 1,5m. De handen moeten gewassen en/of ontsmet worden voor en na het bezoekmoment.
  • Per bezoekmoment is in de opstartfase voorlopig maximum 1 bezoeker per bewoner toegelaten. Dat moet ook steeds dezelfde persoon zijn. Na evaluatie wordt bekeken hoe en wanneer dit bezoekrecht verder wordt uitgebreid naar anderen.
  • Het bezoek gebeurt na afspraak (al dan niet via een online platform). In de eerste fase wordt per bewoner een bezoekrecht voorzien van 20 minuten, éénmaal per week. Het bezoek is enkel mogelijk op weekdagen van maandag tot vrijdag (dus niet op zaterdag, zon- en feestdagen).
  • Bezoek kan enkel plaatsvinden indien de bezoeker en de bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en niet positief testten.
  • Er is geen bezoek toegelaten bij bewoners die een (vermoedelijke) Covid 19-besmetting hebben (behoudens uitzondering, bijvoorbeeld palliatieve bewoners).
  • Het bezoek zal plaatsvinden in een apart daartoe voorziene ruimte (bijvoorbeeld een cafetaria, bezoekersruimte of vergaderruimte,…) of in open lucht bij goed weer (tuin). Bewoners die niet mobiel zijn, kunnen eventueel bezoek krijgen op de kamer indien dit mogelijk is en te bepalen door elk woonzorgcentrum afzonderlijk.
  • De bewoners dragen een chirurgisch mondmasker tijdens het bezoek. Ook de bezoekers dragen een mondmasker dat ze zelf meebrengen (stoffen of chirurgisch) of dat zal aangeboden worden door het woonzorgcentrum. 
  • De bewoners kunnen voorlopig niet zelf elders op bezoek gaan.

Elk woonzorgcentrum zal over de specifieke bezoekregeling communiceren via zijn eigen kanalen zijnde: website, via mail, facebook, telefonisch,…

Specifieke bezoekregeling WZC Avondzon Erpe

Op zaterdag 9 mei werden alle bewoners van het rusthuis getest op Covid-19 (niet van de assistentiewoningen). Helaas bleken daarvan 3 bewoners positief, alhoewel de bewoners geen symptomen vertonen. Deze bewoners werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. De familie en de huisartsen werden onmiddellijk verwittigd. Om het virus niet de kans te geven om verder te verspreiden, heeft de directie beslist om de bezoekregeling niet te laten ingaan op 18 mei, maar pas vanaf vrijdag 22 mei (voor de assistentiewoningen) en vanaf 25 mei voor het rusthuis.

telefoon: 053 82 05 11
fax: 053 82 05 12
e-mail: avondzon.erpe@telenet.be
www.avondzon.be                                

Gepubliceerd op  do 14 mei 2020