Gemeente Gemeente Erpe-Mere

20180618_Openbaar Onderzoek RUP Zonevreemde woningen - Fase 1

Datum bekendmaking: 17/06/2018

De gemeenteraad stelde op 29 mei 2018 het ontwerp RUP Zonevreemde woningen – fase I voorlopig vast. 

Het ontwerp ligt ter inzage van het publiek bij de dienst Stedenbouw gedurende de periode van 18 juni 2018 tot en met 16 augustus 2018 en kan ook op deze webpagina worden geconsulteerd. 

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) bezorgd. Dit kan door een e-mail te sturen naar stedenbouw@erpe-mere.be, of via brief tegen ontvangstbewijs of aangetekend schrijven aan GECORO, Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst Stedenbouw op het nummer 053/60 34 00 via stedenbouw@erpe-mere.be, of door langs te komen op weekdagen van 8.30u tot 11.30u, op woensdag van 13.30u tot 16.30u en op donderdag van 18.00u tot 20.00u.