Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Het klimaat daagt ons uit

Solva Klimaatkaart

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg…

Erpe-Mere gaat de uitdaging aan

De gemeente Erpe-Mere wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 20 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie, …

Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 9 november 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

De laatste rechte lijn naar een goedgekeurd en gezamenlijk klimaatactieplan

Ook organisaties en experten op vlak van mobiliteit, energie, wonen, landbouw, industrie, adaptatie, … mochten tijdens een netwerkevent in februari mee dromen van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050. Hun visie onderbouwt de vele maatregelen en acties in het klimaatactieplan.

De klimaatteams ten slotte, wachtte tijdens hun tweede bijeenkomst in februari 2018 een moeilijke taak: van de honderden ideeën die in de eerste fases van het project zijn verzameld een prioriteitenlijst maken.

Volop inzetten op muurisolatie, op hernieuwbare energie via burgerparticipatie, koning fiets in plaats van koning auto, … Het is geen of/of-verhaal maar duidelijk een inclusief verhaal van ons allemaal! Ook onze gemeente zal haar voorbeeldfunctie opnemen om voor alle inwoners een groenere, veiligere, duurzamere en gezondere omgeving te creëren.

Nu staan we voor de laatste essentiële stap: voor de gekozen acties budgetten voorzien én het engagement nog voor de zomer officieel omzetten in een gemeenteraadsbesluit. We planten dus nu de zaadjes om de acties in het najaar te laten ontkiemen.

Klimaatplan in uitvoering

Eind september 2018 klom onze gemeente mee op de barricades voor het klimaat. Samen met 20 andere lokale besturen ijveren we voor actie om de klimaatopwarming zoveel mogelijk tegen te gaan. We houden het dus niet bij een promopraatje, maar poneerden tijdens een persconferentie een straffe stelling waar we als Erpe-Mere volledig achter staan:

Klimaattoets invoeren voor alle beslissingen (Erpe-Mere)

Na de persvoorstelling werd het plan met de klimaatmobiel op een duurzame manier naar Brussel gereden om over te maken aan de Europese Commissie.

Dat we het menen met ons engagement, maken we duidelijk door onze deelname aan het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen dat in 2017 werd opgestart. Samen met de projectpartners (21 lokale besturen, Provincie Oost-Vlaanderen, streekontwikkelingsintercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) willen we tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% verminderen en onze regio weerbaar maken tegen de klimaatverandering.

Ambitieus plan

Na een jaar hard werken aan een klimaatplan voor onze gemeente en de regio mag het resultaat gezien zijn. In totaal werden meer dan 68 maatregelen en 327 acties geformuleerd, zowel om de CO2-uitstoot te verminderen (mitigatie), als om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan (adaptatie). Een flinke to do-lijst dus voor het gemeentebestuur, onze inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen. Want alleen samen kunnen we het klimaatplan ook echt realiseren.

Een overzicht van alle maatregelen is alvast te vinden in de samenvattende brochure (zie bijlage) en op deze website.

Gemeenten aan zet

We nemen als gemeente zelf het goede voorbeeld door onze eigen gebouwen, het eigen wagenpark en de openbare verlichting zuinig te maken. We gaan nog een stap verder door een klimaattoets in te voeren bij het nemen van relevante beslissingen. Zo ondernemen we altijd actie in lijn met de doelstellingen uit het klimaatplan.

Daarnaast willen we jullie - onze inwoners, bedrijven, landbouwers, organisaties - ook stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. Op de fiets naar het werk, kleiner gaan wonen, zonnepanelen op elk geschikt dak, energie-efficiënte bedrijfsgebouwen… We staan alvast klaar met een pak maatregelen onder de arm om jullie hierin te ondersteunen.

Doe ook mee!

Vanaf dit najaar gaan we over tot actie. Zit je net als alle projectpartners op hete kolen om het plan effectief mee te realiseren? Maak je dan als geëngageerd bedrijf, school, vereniging, burger, gezin, landbouwer, freelancer bekend op klimaatgezond@so-lva.be en ga mee op weg naar een klimaatgezonde regio.