Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. 

Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Wie kan klacht indienen?

Iedereen. Je moet geen belang aantonen.

Tegen welke beslissingen kan je een klacht indienen?

Je kan klacht indienen tegen de beslissingen van de organen en de personeelsleden die een beslissing kunnen nemen van:

  • een gemeente;
  • een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
  • een politiezone;
  • een hulpverleningszone;
  • een intergemeentelijke samenwerkingsverband.

Tegen welke beslissingen kan je geen klacht indienen?

De toezichthoudende overheid is niet altijd bevoegd om op te treden. Zo is zij bijvoorbeeld niet bevoegd voor een klacht tegen:

  • een goedkeuring van een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (G)RUP;
  • een omgevingsvergunning of weigering van een omgevingsvergunning;
  • bouwovertredingen;
  • geluidshinder;
  • onderhoud wegen.

Hoe aanvragen

Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier of via aangetekende mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Regelgeving

Meer informatie kan je terugvinden op de klachtenwegwijzer van Vlaanderen.