Gemeente Gemeente Erpe-Mere

College van burgemeester en schepenen

Zittingsdata en documenten

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan van de gemeente. Ze vormt het dagelijkse bestuur van onze gemeente. Het college neemt beslissingen als één geheel. Hoewel een bepaalde schepen een aantal welbepaalde bevoegdheden heeft, kan hij toch niet individueel een beslissing nemen. Het college staat in voor het voorbereiden van de dossiers van de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijkse beheer van de gemeente en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

Het college vergadert doorgaans elke dinsdagnamiddag in het Gemeentelijk Administratief Centrum Steenberg. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling