Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg of een BPA is een stedenbouwkundig plan voor een gemeente of een deel van een gemeente. Het verfijnt de bestemming van het gewestplan en geeft de bouwvoorschriften weer. In dit plan vindt u dus de gedetailleerde bouwmogelijkheden voor uw perceel. 

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). Zowel gemeenten, provincies als het Vlaams Gewest kunnen RUP's opmaken.
De bestaande BPA's blijven geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

De geldende BPA’s in onze gemeente kunt u raadplegen via de applicatie DSI van de Vlaamse Overheid.