Gemeente Gemeente Erpe-Mere

20190901_Tijdelijk politiereglement 'Rommelmarkt Burst' op 01/09/2019

Datum beslissing: college van burgemeester en schepenen 14/05/2019

Datum bekendmaking: 22/05/2019