Gemeente Gemeente Erpe-Mere

20190602_Tijdelijk politiereglement 'rommelmarkt Erpe' op 2/06/2019

Datum beslissing: college van burgemeester en schepenen 23/04/2019

Datum bekendmaking: 30/04/2019