Naar inhoud

Waar

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Administratief centrum
Oudenaardsesteenweg 458
9420 Erpe-Mere
Tel. 053/60 34 00
Fax 053/60 34 01
E-mail


Openingsuren dienst

Dag Openingsuren
Maandag 8.00 tot 11.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 11.45 uur
Woensdag 8.00 tot 11.45 uur
13.30 tot 16.45 uur
Donderdag 8.00 tot 11.45 uur
17.30 tot 20.00 uur
Vrijdag 8.00 tot 11.45 uur

Sluitingsdagen en Zomeruurregeling

Meer info

De samenstelling van een eenvoudige bouwaanvraag (zonder medewerking architect)

Een dossier voor een bouwaanvraag zonder medewerking van een architect bevat oa. de volgende stukken :

Situeringsplan : dit plan is een situering van uw perceel in de straat en zijn omgeving. U kan een kopij maken van een gemeentelijk stratenplan en aanduiden waar ongeveer uw perceel is gelegen. 

Liggingsplan : dit plan is een opmetingsplan van uw perceel. Duidelijk zichtbaar moeten zijn :

  • De straat en de naburige perceelsgrenzen met correcte afmetingen
  • Alle constructies die palen aan de aanvraag (bv. de woningen, bijgebouwen, enz.)
  • voetwegen, erfdienstbaarheden, enz.
  • De nieuwe constructie met afmetingen: lengte, breedte en afstand tot de reeds aanwezige constructies of de perceelsgrenzen. Bij voorkeur dient u de aangevraagde werken in kleur te markeren. 

Grondplan : een grondplan is een bovenaanzicht van de geplande werken. U tekent deze constructie uitvergroot met de exacte vorm en nauwkeurige afmetingen. 

Vooraanzicht – zijaanzicht – achteraanzicht: de zichten van uw gepland bouwwerk vanuit verschillende zichtpunten bekeken. Bv. zo tekent u een tuinhuis van vooraan, achteraan en zijdelings bekeken, met lengtes, hoogtes, breedtes en aanduiding van bv. ramen en deuren met afmetingen. Vergeet de materialen niet te vermelden.

Verbouwingen : indien de werken betrekking hebben op verbouwingen of aanpassingen dienen deze vermelde plannen vervolledigd te worden met de plannen van de bestaande situatie : maw. plannen van bestaand grondplan, bestaande zichten en doorsnedes.

Foto’s : bij elk dossier dient u minimum 6 verschillende kleurenfoto’s te voegen. Deze neemt u het best vanuit verschillende hoekpunten naar de plaats waar u de bouwwerken aanvraagt. Ook foto's van de omgeving zijn belangrijk.

Het dossier zoals hierboven samengesteld dient u in vijfvoud binnen te brengen. Indien uw perceel is gelegen langs de Oudenaardse-, Leedse- of Gentsesteenweg moet er een extra exemplaar worden toegevoegd.
Het vergunningsaanvraagformulier en de aanstiplijst betreffende de dossiersamenstelling kan je downloaden als Word-bestand.

Problemen met het openen van de aangeboden bestanden ? Klik dan hier voor informatie die u hierbij kan helpen.